Четверг, 21 января 2021

А ты ведаеш родную мову?

1 956

Таварыства беларускай мовы аб’яўляе конкурс на веданне беларускай мовы і літаратуры. Да ўдзелу запрашаюцца вучні школ раёна і навучэнцы аграрна-тэхнічнага каледжа.

Адкажыце правільна на наступныя пытанні

1.Адзначце словы, вымаўленне якіх не супадае з напісаннем:

а) разлом

б) адкрыты

в) дзежка

г) ляснічы

д) ткацкі

2.У якіх словах замест пропускаў неабходна ўставіць -ў-:

а) а…дыенцыя

б) кло…н

в) па…за

г) тры…мф

д) а…дыторыя

3.Выберыце правільна напісанае слова:

а) феерверк

б) фейерверк

в) фейверк

г) феерверх

д) фееверг

4.Хто з пісьменнікаў меў псеўданім Мацей Бурачок:

а) Максім Лужанін

б) Міхась Зарэцкі

в) Францішак Багушэвіч

г) Янка Лучына

д) Дунін-Марцінкевіч

5.Якія знакі прыпынку неабходна паставіць у сказе «Больш за якую-небудзь другую падабалася нам песня «Любімы горад» у ёй спявалася пра вялікія подзвігі аб якіх мы марылі і пра вялікае каханне якога мы чакалі»:

а) двухкроп’е, коска, коска

б) працяжнік, коска, коска, коска, коска

в) двухкроп’е, коска, коска, коска, коска

г) коска, коска, коска, коска

д) двухкроп’е, коска, коска, коска

6.Якія прыслоўі ў словазлучэннях неабходна пісаць разам:

а) быць у… баку

б) у…глыбіні двара

в) прыехаць пад…вечар

г) выставіць на…паказ

д) працаваць у… адзіночку

7.Выберыце з дадзеных назоўнікі, якія ўжываюцца толькі ў множным ліку:

а) дзверы

б) дні

в) суткі

г) сталы

д) крупы

8.Вызначце з дадзеных пра-вільна напісаныя словы:

а) калонна

б) ванна

в) палесскі

г) збожжа

д) группа

9.Закончце народную прымаўку: «Найсмачнейшы хлеб…»:

а) з новага ўраджаю

б) ад бабулі

в) з варэннем

г) ад сваёй працы

д) свежай выпечкі

10.Пра якую народную прыкмету ўзгадаў У.Караткевіч у аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха»: «Ніводнай птушкі-пасмяюхі не траплялася нам на дарозе, а гэта была дрэнная прыкмета: павінен быў пайсці…»:

а) цяглы мокры снег

б) кароль на паляванне

в) дзень на вялікія клопаты

г) цяглы начны дождж

д) паштовы цягнік

11.Выберыце з прыведзеных правільна напісаныя словазлучэнні:

а) захварэць ангінай

б) сумаваць па маці

в) непакоіцца з-за дачкі

г) пайсці па ваду

д) дзякаваць Рыгора

12.Якое значэнне мае выдзеленае слова ў словазлучэнні                    «саундтрэк да кінафільма»:

а) песня

б) мелодыя

в) цітры

г) прыпеўкі

д) рэклама

13.Якім членам сказа з’яўляюцца выдзеленыя словы ў сказе

«Ноч стаяла ціхая, зорная»:

а) азначэннем

б) дапаўненнем

в) выказнікам

г) дзейнікам

д) акалічнасцю

14.Хто з беларускіх майстроў слова з’яўляецца аўтарам вершаваных радкоў:

«З легендаў і казак

былых пакаленняў,

З калосся цяжкога жытоў

і пшаніц,

З сузор’яў і сонечных цёплых

праменняў,

З грымучага ззяння

імклівых крыніц…

Ты выткана, дзіўная

родная мова».

15.Лагічнае розумазаключэнне, у якім з двух дадзеных суджэнняў атрымліваецца трэцяе (вывад), называецца:

а) маналог

б) сілабіка

в) дыспут

г) дыялог

д) развязка

16. Адзначце словы, якія спалучаюцца са словам «рамантычны»:

а) стыль

б) жанр

в) кампазіцыя

г) настрой

д) мова

17.Суаднясіце гэтыя геаграфічныя назвы з канкрэтнымі асобамі:

а) Вязынка

б) Мікалаеўшчына

в) Орша

г) Навагрудак

д) Шані

а) М.Засім

б) Я.Купала

в) А.Міцкевіч

г) У. Караткевіч

д) Я.Колас

Адказы дасылайце на адрас рэдакцыі: г.Пружаны, вул. Чырвонаармейская, 78, з паметкай «Конкурс».  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *